Марина Чомпалова

Травма-информирана терапия и семейни констелации

За метода

Методът семейни (системни) констелации е създаден от немския психотерапевт Берт Хелингер през 90-те години на миналия век. Този метод разглежда индивида като част от семейната система, към която той принадлежи, и която е движена от т.нар. съвест – уникална вътрешна система от ценности, която е заставяща сила за членовете на семейството. В основата на метода е залегнала идеята, че всички ние носим енергийния отпечатък на хората, с които сме свързани от настоящото и рожденото ни семейство, както и на предците ни. Мъртвите също са част от тази система и оказват влияние, защото продължават да присъстват енергийно. Те могат да бъдат източник на ресурс и подкрепа, ако им дадем място в сърцето си.

Констелациите работят с т.нар „системни заплитания“ или „скрити лоялности“ в семейната система, които действат на подсъзнателно ниво и могат да се проявят като болести, тревожност, страх, паник атаки, (авто)агресия, зависимости и т.н. Обикновено тези състояния са свързани с човек, който е бил изключен от семейната система, или чувство, което е останало неразрешено в поколенията, и се предава напред. И тъй като семейната съвест иска да даде еднакво място на всички, някой друг поема това чувство от любов – т.нар. „идентификация“.

Когато изключеният човек бъде почетен и му бъде върнат товара чрез символичен ритуал, тогава любовта може да потече свободно и в това е същността на лечението. Хелингер нарича системните констелации „образи, които лекуват“ – чрез тях клиентът може да получи прозрение за ситуацията, в която се намира, и по този начин да я трансформира.

Чрез метода Семейни констелации в рамките на една сесия може да се придвижим до ново ниво на осъзнаване и трансформация.

По-долу са изброени основните теми, които могат да бъдат разгледани чрез този метод:

  • Партньорски отношения
  • Трудности в отношенията с родители, деца, братя/сестри
  • Зависимости, симптоми
  • Справяне със загуба или травматично събитие
  • Депресия, тревожност, страх, паник атаки
  • Криза на идентичността
  • Ниска самооценка, неувереност
  • Кариерно развитие
  • Реализация и успех
  • Финансов поток