Марина Чомпалова

Травма-информирана терапия и семейни констелации

Въпросник

Този въпросник ще ви помогне да съберете информацията, която е важна за работата с метода Семейни констелации. В този вид работа са важни фактите и събитията, които са се случили около членовете на семейството ви.

Обикновено влияние оказват събития до 3-4 поколения назад.

Въпросите се отнасят както за рода на майка ви, така и за рода на баща ви.

 • Има ли ранна смърт на брат или сестра – включително и спонтанни/нарочни аборти или такива по медицински причини? Броят се и мъртвородените деца, както и смъртта при раждане. Особено важна е и смърт на родилка, дори и ако става въпрос за жена по-назад в поколенията.
 • Има ли ранна смърт на родител (преди детето да е навършило 25 г.)?
 • Има ли смърт на член на семейството преди 25-годишна възраст?
 • Член на семейството претърпял ли е сериозен нещастен случай?
 • Жертви на природни или други бедствия?
 • Физическо насилие, сексуално насилие?
 • Физически или психични ограничения?
 • Тежки болести или инвалидности?
 • Самоубийство или опити за самоубийство?
 • Жертви или извършители на престъпление в семейството, най-вече убийство?
 • Ограничаване на свободата (затвори, концентрационни лагери и др.)?
 • Участие във война?
 • Някой бил ли е заклеймен или отлъчен от семейството?
 • Някой бил ли е измамен с пари, имоти, наследство?
 • Родители от различни националности? Емигранти? Защо е напусната родната страна?
 • Извънбрачни раждания или изоставени деца от извънбрачна връзка?
 • Осиновени деца или деца изпратени в пансион/приемно семейство?
 • Имало ли е предишни важни връзки на родителите (брачни партньори, годеници, значими партньори)? Паралелни връзки?