Марина Чомпалова

Травма-информирана терапия и семейни констелации

Семейни констелации

За метода Семейни констелации

Методът семейни (системни) констелации е създаден от немския психотерапевт Берт Хелингер през 90-те години на миналия век. Този метод разглежда индивида като част от семейната система, към която той принадлежи, и която е движена от т.нар. съвест – уникална вътрешна система от ценности, която е заставяща сила за членовете на семейството. В метода е заложена идеята, че всички ние носим енергийния отпечатък на хората, с които сме свързани от настоящото и рожденото ни семейство, както и на предците ни. Мъртвите също са част от тази система и оказват влияние върху нея.

Констелациите работят с т.нар „системни заплитания“ или „скрити лоялности“ в семейната система, които действат на подсъзнателно ниво и могат да се проявят като болести, тревожност, страх, паник атаки, (авто)агресия, зависимости и т.н. Обикновено тези състояния са свързани с човек, който е бил изключен от семейната система, или чувство, което е останало неразрешено в поколенията, и се предава напред.

Пример за това е как човек от следващо поколение, от любов към някого назад в поколенията, несъзнателно поема неговото страдание върху себе си. Това е магическото вярване на детето – “По-добре аз, отколкото ти” и този товар често се проявява като симптом или заболяване.

Когато изключеният човек бъде почетен, любовта може да потече свободно и в това е същността на лечението. Хелингер нарича системните констелации „картини, които лекуват“ – те ни помагат да осъзнаем и преработим болезнените аспекти, за да намерим помирение, решение и трансформиране на личните и междупоколенчески травми. Лечението се случва на дълбоко ниво – нивото на душата.

Семейните констелации могат да ви бъдат полезни при изброените теми:

  • Партньорски отношения, отношения родители-деца, междуличностни взаимоотношения
  • Заболявания и симптоми, например депресия, тревожност, паник атаки
  • Пристрастявания
  • Справяне с травматично събитие или загуба
  • Бърнаут и стрес
  • Криза на идентичността
  • Финансов поток
  • Професионална реализация и успех

Семейни констелации в група

Когато работим в група, клиентът, който си поставя тема, избира участници от групата, които да представляват ключови членове от неговото рождено или настоящо семейство, включително и самия клиент. Представителите получават достъп до усещанията на хората, които представляват, и скоро в констелацията се разкрива картина, която показва какви са взаимоотношенията в семейната система. Тази картина осветлява скритата динамика, която лежи под повърхността на взаимоотношенията. Вижда се кой с кого е обвързан, кой за кого носи някакъв товар, опитвайки се да го облекчи от страданието му. Например често срещана динамика е, когато детето енергийно заеме мястото на партньор за своя родител, ако другият родител не е достатъчно на разположение. 

В хода на констелацията фасилитаторът подава на представителите лечителни изречения, които служат за придвижване на енергията. Лечението се случва, когато едно движение, което е останало фрустрирано, намери своя завършек. В констелациите работим с ритуали – за връщане на енергиен товар към родителите или някой назад в поколенията с трудна съдба; за благодарност към родителите; за признаване на трудно чувство, например вина, което е останало потиснато, защото е било твърде болезнено да се чувства.

Лечителното движение е движение на помирение и обединение. То се случва, когато включим липсващите хора в сърцето си, независимо дали ги одобряваме или не. Когато можем да благодарим на всички преди нас за живота, който е стигнал до нас. Когато приемем родителите си такива, каквито са, с всичко, което е било възможно да получим от тях, и оттеглим очакванията си за повече. Виждайки предците си в контекста на тяхната собствена история, имаме възможност да се придвижим към ново място на приемане и вътрешен покой. Обичайно подкрепяме лечителните движения с кратка медитация в края на констелацията.

Цена за поставяне на тема в група: 120 лв.

Семейни констелации в индивидуална сесия

Работата в индивидуална сесия включва използването на маркери или фигурки, които представляват ключови членове на семейството. Клиентът се поставя мислено или физически на мястото на всяка от тях, свързвайки се с усещанията на съответния представител. Това е дълбоко преживяване, което може да ни придвижи до ново разбиране за нашата тема в рамките на една-единствена сесия.

Цена за индивидуална сесия: 100 лв.