В съзвучие с Духа

Психологично консултиране, семейни констелации и лекуване на травми от детството

Казвам се Марина Чомпалова и работя с индивидуални терапевтични сесии, както и с групови сесии със семейни констелации. В работата си съчетавам семейни констелации, визуализации, арттерапия, работа с усещанията в тялото и с ограничаващите вярвания. Вярвам, че терапията чрез почувствано преживяване (felt sensation) е ефективен начин да излекуваме болката от миналото, която ни пречи да живеем в пълния си потенциал.

Имам магистърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила съм обучения за фасилитатор на семейни констелации, първична терапия и психологично консултиране към Институт по терапия и експресивни изкуства. В момента преминавам обучение за терапевти в метода Compassionate Inquiry за лекуване на травми, разработен от канадския психотерапевт д-р Габор Мате.“

„Целта на метода Compassionate Inquiry е да стигне до основните истории, които хората разказват за себе си – да им помогне да видят каква история разказват за себе си несъзнателно, какви са вярванията им, откъде идват, и да им покаже възможността да се освободят от тези истории, или да се освободят от влиянието им.“ – д-р Габор Мате.

Мога да ви бъда полезна при изброените теми:

  • Партньорски отношения, отношения родители-деца, междуличностни взаимоотношения
  • Ниска самооценка, неувереност
  • Справяне с травматично събитие или загуба
  • Депресия, тревожност, страх, паник атаки
  • Бърнаут и стрес
  • Криза на идентичността
  • Професионална реализация и успех

Към психологията ме отведе любопитството ми към човешката душа и желанието ми да я разбера отвъд обусловеностите. Защото отдолу е нашата сърцевина – здрава, чиста, непокътната.

Вярвам в терапията, в която терапевтът e чисто огледало за клиента си и има пълно приемане и любов към него. От това пространство на любов, в което терапевтът няма скрито очакване клиентът да се промени, може да се роди трансформацията.

Ще се радвам, ако мога да ви подкрепя в индивидуалния ви процес на осъзнаване, оцялостяване и свързване с потенциала на душата ви.