В съзвучие с Духа

Психологично консултиране, семейни констелации и лекуване на травми от детството

Казвам се Марина Чомпалова и работя с индивидуални терапевтични сесии, както и с групови сесии със семейни констелации. В работата си съчетавам семейни констелации, водени медитации, визуализации, техники от гещалттерапията, арттерапия, работа с тялото. Вярвам, че терапията чрез почувствано преживяване (felt sensation) е ефективен начин да излекуваме болката от миналото, която ни пречи да живеем в пълния си потенциал.

Завършила съм обучение за фасилитатор на семейни констелации, по първична терапия и психологично консултиране към Институт по терапия и експресивни изкуства. В момента преминавам обучение за терапевти в метода Compassionate Inquiry за лекуване на травми, разработен от д-р Габор Мате. Завършвам магистратура по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Мога да ви бъда полезна при изброените теми:

  • Партньорски отношения, отношения родител-дете, междуличностни взаимоотношения
  • Ниска самооценка, неувереност
  • Справяне с травматично събитие или загуба
  • Депресия, тревожност, страх, паник атаки
  • Бърнаут и стрес
  • Криза на идентичността
  • Професионална реализация и успех

Към психологията ме отведе любопитството ми към човешката душа и желанието ми да я разбера отвъд обусловеностите. Защото отдолу е нашата сърцевина – здрава, чиста, непокътната.

Вярвам в терапията, в която терапевтът e чисто огледало за клиента си и има пълно приемане и любов към него. От това пространство на любов, в което терапевтът няма скрито очакване клиентът да се промени, може да се роди трансформацията.

Ще се радвам, ако мога да ви подкрепя в индивидуалния ви процес на осъзнаване, оцялостяване и свързване с потенциала на душата ви.