Марина Чомпалова

Травма-информирана терапия и семейни констелации

Казвам се Марина Чомпалова и практикувам като психотерапевт в метода за лекуване на травми Compassionate Inquiry (CI), разработен от д-р Габор Мате. В работата си използвам CI, семейни констелации, визуализации, арттерапия, работа с вътрешното дете. Вярвам, че терапията чрез почувствано преживяване (felt sense) е ефективен начин да излекуваме болката от миналото, която ни пречи да живеем в пълния си потенциал.

Имам магистърска степен по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършила съм обучение за фасилитатор на семейни констелации към Институт за терапия и експресивни изкуства, както и едногодишно обучение за професионалисти в метода CI, последвано от супервизия за придобиване на сертификат като CI терапевт.

Работя и с процес Лекуване на вътрешното дете в 10 сесии за деобуславяне и свързване с автентичната ни същност, индивидуално и в група.

Към психологията ме отведе любопитството ми към човешката душа и желанието ми да я разбера отвъд обусловеностите. Защото отдолу е нашата сърцевина – здрава, чиста, непокътната.

Вярвам в терапията, в която терапевтът e чисто огледало за клиента си и има безусловно приемане и любов към него. За мен, трансформацията е възможна единствено в това пространство на емпатично присъствие и липса на осъждения, в което терапевтът вижда клиента си заедно с неговия потенциал.

„Да обичаш някого означава да го разбираш.“ – Тик Нят Хан

Ще се радвам, ако мога да ви подкрепя в индивидуалния ви процес на осъзнаване, оцялостяване и свързване с потенциала на душата ви.