Марина Чомпалова

Травма-информирана терапия и семейни констелации

Любов, която разболява и любов, която изцелява

Темата за заболяванията е трудна, защото в съвременното общество на болестта се гледа като на враг – нещо, с което трябва да се борим, да победим възможно най-бързо, ако може с магическо хапче и на всяка цена. Един алтернативен прочит на болестите е послание, което тялото ни изпраща, за да можем да излекуваме нещо, което е останало неразрешено в семейната система – т.нар. междупоколенческа травма.

Важно е да отбележим, че семейните констелации не заместват лечение. Те могат да ни посочат една скрита динамика, която е коренът на заболяването, но душата може да не е готова да се освободи от заболяването, защото обикновено симптомите представляват любов към човек от предишно поколение.

Според семейните констелации съществуват два вида заболявания:

  • Кармични или вродени – те са част от потока на живота и върху тях не можем да влияяем, например аутизъм или физически ограничения.
  • Състояния, породени от заплитания. Те не са част от потока на живота, а са резултат от скрита динамика, пораждаща неравновесие в системата.

Берт Хелингер определя три основни модела на заплитания:

  • Следване в смъртта
  • Поемане на бремето
  • Изкупуване на вина

Тези динамики са несъзнателни и могат да се осветлят в сесия със семейни констелации.

Следване в смъртта

При ранна смърт на член от семейството (преди 25 г.), смъртта му има трайни и дълбоки последствия за останалите членове. Ако това е родител, починал преди детето да навърши 15 г, детето е възможно да иска да го последва, започвайки да привлича инциденти, да има предразположение към депресия, терминално заболяване или суицидни наклонности, все едно казва на родителя: “Ако теб те няма, и аз не искам да живея. Следвам те в смъртта и така съм близо до теб.” В сесия с констелации се вижда, че всъщност родителят не иска детето да го следва в смъртта.

Ако рано починалият е брат или сестра, включително при аборт или мъртво раждане, в останалите братя и сестри може да се появи т.нар “вина на оцелелия”, все едно те получават живота си за сметка на умрелия и не могат да си позволят щастие.

Поемане на бремето

Когато един от родителите иска да последва рано починал член на своето семейство в смъртта, детето интуитивно усеща това и може да заяви: “По-добре аз (да се разболея или умра), отколкото ти, скъпи татко/майко.” Или “Аз ще го направя вместо теб”. Сляпата любов на детето води до желанието му да облекчи по-големия, поемайки от него импулса към смъртта. Това е магическото вярване на детето, че може да облекчи своя родител, поемайки страданието върху себе си. В действителност започват да страдат двама души вместо един. И това се случва обикновено когато болката на родителя от загубата не е усвоена – всяко непреработено чувство се предава напред в поколенията, проявявайки се като симптом или заболяване.

Чрез семейните констелации можем да направим прехода от сляпа към осъзната любов, като почетем по-големите и върнем към тях товара, който сме поели от любов. Това не винаги е възможно, защото чрез обвързването се чувстваме по-близки с човека, на когото помагаме енергийно, и това е специалното място на детето – адаптация от детството, която вече не ни служи в зрелия живот, но се разболяваме, защото ни е трудно да се отделим. На нивото на душата лечението се случва тогава, когато душата е готова да се раздели с товара, и е нужно смирение, за да приемем, че това е в ръцете на една по-голяма сила.

Изкупуване на вина

В семейните констелации има два вида вина: лична и наследена.

Личната вина е тази, която ние чувстваме в следствие от това, че сме отнели нещо, причинили сме страдание или дисбаланс. Например жена с нарочни аборти може да развие полипи на матката като заместител на липсващите деца.

При наследената вина ние носим непризната вина от друг член от семейството. Често например при психичните заболявания се отключват и двете енергии, на жертвата и на насилника.

Друга често срещана причина за болестите е изключен човек от семейната система, някой, за когото не се говори, може да са рано починали деца, човек с лоша репутация или физическо ограничение. Този човек се проявява като симптом, защото колективната съвест иска той да бъде видян и почетен, като му бъде дадено полагащото му се място в семейството.

Използвани материали:

Свагито Либермайстер – „Корените на любовта“

Бертолд Улсамер – „Лечебната сила на миналото“

Елица Великова – обучителен курс по семейни констелации